Christelijke Oratorium-Vereeniging Leeuwarden

9 februari 2015

Aan ons Argyf zijn recent door familie van dirigent en organist Rients Beintema (1893-1976) de notulen van de bestuursvergaderingen toevertrouwd van de Christelijke Oratorium-Vereeniging te Leeuwarden uit de periode 1920-1948 en 1950-1957. Vier prachtige handgeschreven schriften met het wel en wee van de vereniging. De heer Rients Beintema was dirigent van de C.O.V. van 1919 tot 1967.
Naast de notulen worden ook twee boeken met krantenartikelen over de vereniging, verscheidene programmaboekjes en de ledenlijsten van 1948-1961 in ons Argyf bewaard.

Via ons contactformulier kunt u bij ons terecht met vragen over dit materiaal.
 

Deel dit artikelPlaats uw reactieSchrijf je in voor de nieuwsbrief: