Theo Jellema in Fryske fynsten

15 juli 2013

Met een jaarlijkse concertreeks onder de titel Fryske fynsten wil het Frysk Muzyk Argyf de muziek van Friese componisten onder de aandacht brengen. Het eerstvolgende concert vindt plaats op woensdag 28 augustus a.s. en wordt gegeven door organist Theo Jellema.
Jellema heeft een aantrekkelijk programma samengesteld met werken van de Friese componisten Yme Visser, Piet Post, Sicco Albert Hempenius, Ate Galema, Johan Koers, Gerrit Stulp en Johan de With. Ook speelt Jellema nog een compositie van eigen hand.

Yme Visser was een mensenleven lang organist van de gereformeerde kerk te Franeker. Zijn zeer muzikanteske bewerking van Psalm 149 ontstond vanuit die praktijk.
Sicco Albert Hempenius werd in Franeker geboren maar was achtereenvolgens werkzaam in Nijkerk en in Zwolle. Zij variaties op “Wien Neerlands bloed in de aders vloeit” zijn niet voor orgel bedoeld maar daarop wel uitvoerbaar.
Theo Jellema speelt liever dan dat hij noten aan het papier toevertrouwt. Soms maakt hij een uitzondering. “OHeer, blijf toch niet vragen” ontstond als bijdrage aan een vriendenboek voor Nico Verrips (de componist van de melodie van dat lied) dat verscheen ter gelegenheid van diens 40-jarig jubileum als cantor-organist van de Grote kerk te Meppel. De sfeer van dit werk wordt bepaald door de tekst van het lied waarin vragen en twijfels kernbegrippen zijn.
Hoe verschillend de oriëntaties van componisten van onze tijd kunnen zijn, wordt geïllustreerd door het contrats tussen het werk van Galema, Koers, Dtulp en De With. Galema kiest het idioom van de Franse orgelcomponisten uit de tweede helft van de 19de eeuw. Koers en Stulp drukken zich uit in een sterk dissonante taal. De With maakt in Katolofuromai, op verzoek van het Frysk Muzyk Argyf speciaal voor dit concert gecomponeerd, een ingenieus gebruik van de boventoonregisters van het orgel.
Als een soort ‘refrein’ in dit programma functioneren de “Tien improvisaties over oud-Nederlandse volksliederen” van Piet Post. Post, van 1949 tot zijn overlijden organist van de Grote of jacobijnerkerk, improviseerde in een heel persoonlijk idioom dat ondermeer werd gekenmerkt door bijzondere verbindingen van parallel voortschrijdende akkoorden. Die procedés worden in deze verzameling op verschillende manieren toegepast. Het resultaat is een kleurrijk mozaiek.

Grote of Jacobijnerkerk Leeuwarden
Aanvang 20.00 uur
Entree: Eur. 8,00

Deel dit artikelPlaats uw reactieSchrijf je in voor de nieuwsbrief: